آغاز شرایط فروش جدید هیوندای آی 20

شرکت خودروسازی کرمان موتور در مورد شرایط فروش خودرو هیونداآی 20 اطلاعیه داده است و خبر از قیمت نهایی این خودرو داد و همچنین به تشریح شرایط فروش در چند مرحله پرداخته است. فروش خودروی هیوندای آی 20 در بازار خودرو با قیمت 86 میلیون و 900 هزارتومان تعیین شده است که از تخفیف به ارزش 3 میلیون تومان برخوردار است. همچنین در ادامه این گزارش از خرید خودروی هیوندا آی 20 به دو روش مرحله ای اشاره شده است.  در روش دو مرحله ای سود مشارکت 20 درصد و سود انصراف در هر سال 14 میلیون تومان گزارش شده است. همچنین در فروش دو مرحله ای مبلغی که به عنوان وعدیه پرداخت می‌شود 45 میلیون تومان است و  هزینه باقی مانده خودرو در زمان تحویل در تیرماه 1396 همزمان با صدور دعوتنامه از خریدار اخذ خواهد شد. در شرایط فروش سه مرحله ای همانند فروش دو مرحله‌ ای سود مشارکت همانند سود دو مرحله ای است و 20 درصد عنوان شده است،، با این تفاوت که مبلغ ودیعه 25 میلیون تومان است و در مرحله بعدی یک چک 20 میلیون تومانی به تاریخ 16/2/96 و هزینه باقی مانده در زمان تحویل و همانند دو مرحله ای همزمان با صدور دعوتنامه تحویل داده خواهد شد.