توقف تولید 6 خودرو سنگین در آذر ماه امسال اتفاق افتاد.
1-در طول زمان تولید یک مدل کامیونت 4.5 تنی از شرکت ارس خودرو به 0 رسیده است که در سال گذشته در آذر ماه تولید به 888 دستگاه نیز رسیده بوده است و امسال با کاهش تولید  100 درصدی همراه است.
2-در این میان تولید کامیون کمپرسی بنز (LK۲۶۲۴) ایران خودرو نیز از تولید 2 دستگاه به 0 با کاهش 100 درصدی رسیده است.
3-همچنین تولید کامیون باری بنز (AXOR K۳۳۳۵) نیز از تعداد 388 تولید  در سال گذشته به 0 رسیده است.
4-تولید کامیونت فوتون (AUMARK-۶T) شرکت سایپا دیزل هم با تولید 50 دستگاه در سال گذشته به 0 با کاهش 100 درصدی رسیده است.
5-همچنین تولید کامیونت شیلر ۶ بهمن دیزل نیز از 11 دستگاه به 0 رسیده است.
6-در این زمان نیز تولید کشنده اسکانیا G۴۰۰ شرکت ماموت دیزل از 35 دستگاه به 0 رسیده است.
در موتوتل همراه ما باشید.