روابط عمومی تعزیرات : مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: 17 هزار پرونده خودرویی در سازمان تعزیرات تشکیل و برای 10 هزار پرونده رای صادر شده است.

محمدعلی اسفنانی افزود: رای هفت هزار پرونده اجرا شده و بقیه در حال تعیین تکلیف است. وی گفت: اواسط هفته قبل سازمان تعزیرات با شرکت بهمن خودرو توافق کرد تا در مورد 100 پرونده مربوط به خودروهایی که باید به مشتریان واگذار می‌شد، اقدامات لازم را انجام دهد؛

همچنین با رامک خودرو، نگین خودرو و سایپا دیزل هم توافق کردیم. اسفنانی افزود: تعهدات خودرویی سایپا و ایران خودرو هم در حال انجام است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: تفاوت قیمت برخی خودرو‌ها به راحتی قابل حل و فصل نیست؛ به‌عنوان مثال، قرار بوده برای خودرو‌های FH سایپا دیزل 150 میلیون تومان نقد پرداخت شود و 300 میلیون هم تسهیلات لحاظ شود، اما این خودرو هم اکنون در بازار بیش از یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. اسفنانی تاکید کرد: در مورد خودرو‌های وارداتی نیز تفاوت قیمت قبلی و فعلی بسیار قابل توجه است.

 

منبع: وب سایت خودرو