کرمان موتور طرح جدید فروش اقساطی محصولات خود را ویژه آبان ماه 98 آغاز کرد.

 شرکت کرمان موتور , خودرو , شرکت کرمان موتور , خودرو , شرکت کرمان موتور , خودرو , شرکت کرمان موتور , خودرو ,