با توجه به گفته های یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاداتی برای افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در سال آینده مطرح شده است.
به نقل از ایرنا، جلال میرزایی در این خصوص توضیح داد: بودجه دولت در سال آینده در حال تدوین است و هنوز به مجلس ارائه نشده تا درباره آن تصمیم گیری شود. با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد تا پایان سال اتفاق جدیدی در حوزه بنزین روی ندهد و احتمال سهمیه بندی بنزین در سال جاری منتفی است. در این میان مباحثی نیز در خصوص افزایش قیمت بنزین در سال آینده مطرح شده است که البته بحث سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت فراتر از کمیسیون انرژی بوده و باید در سطح کلان درباره آن تصمیم‌گیری شود.
این نماینده مجلس در خصوص استفاده از کارت‌های سوخت شخصی نیز افزود: احتمالا تا پایان سال تغییری در میزان استفاده از کارت‌های سوخت شخصی به وجود نخواهد آمد. بر اساس آمارها تمایلی در مردم برای استفاده از کارت سوخت شخصی وجود ندارد و سهم این کارت ها همچنان در چرخه سوختگیری زیر 15 درصد است.
 

منبع: خودرو بانک