جدیدترین قیمت برخی خودروهای داخلی و وارداتی در بازار تهران به شرح زیر می باشد:

جدول جدیدترین قیمت خودروهای داخلی در بازار - 4 آبان 98.PNGجدول قیمت خودروهای وارداتی در بازار 4 آبان 98.PNG

 

 

 

منبع: وب سایت خودرو