بررسی پیشنهادهای اجرای طرح ترافیک در سال 96

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از مکلف بودن شهرداری برای پیدا کردن زیرساخت مناسب برای کنترل و ورود موتورسیکلت‌ها به محدوده طرح ترافیک در سه‌ماه آتی خبر داد.در جلسه شورای شهر تهران مورخ 26 دی 1395 و به دنبال بررسی لایحه "تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1396" حافظی از افزایش نرخ عوارض ورود به محدوده ترافیک خبر داد و عنوان کرد « کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره میزان افزایش نرخ عوارض ورود به محدوده ترافیک موافق است.»ایشان در ادامه با تاکید بر لزوم محدودیت‌هایی در اعطای آرم ترافیک ، پیشنهاد کرد تنها برای خودروهای تحت پوشش شرکت خودرو سرویس شهر شهرداری که کارکنان را جا به جا می‌کنند، امکان صدور طرح وجود داشته باشد.» و افزود «این موارد برای حداکثر تا سقف 5 خودرو به ازای هر واحد اجرایی (مناطق 22گانه و معاونت های ستادی) امکان صدور طرح وجود داشته باشد
ایشان با اشاره  به تبصره 5 لایجه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1396 به سهم  جانبازان 25 درصد و بالاتر مشمول اخذ مجوز طرح ترافیک اشاره کرد و گفت: باید در جدول شماره یک اضافه شود که مجوز طرح ترافیک خودروهای عملیاتی از جمله آتش نشانی، اورژانس 115 تهران و پلیس 110 رایگان است.حافظی همچنین پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد زیر ساخت مناسب توسط شهرداری برای کنترل ورود موتورسیکلت‌ها به محدوده طرح ترافیک عنوان کرد و از لزوم ارسال گزارش این پیشرفت به صورت شش ماه یکبار خبر داد.ایشان که ریاست کمسیون ون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران برعهده دارند با ذکر این نکته که  اعمال محدودیت های در محدوده طرح ترافیک به منظور کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهر است، بر اساس ایجاد طرح ترافیک و اخذ عوارض در خصوص معاونت حمل ونقل شهرداری ملزم می‌شود که فرآیند اثربخشی این طرح را در خصوص میزان کاهش آلودگی هوا و کاهش حجم ترافیک تا پایان شش ماهه اول سال 96 را به شورای شهر گزارش دهد.