چگونه باد تایرهای خودروی خود را بازبینی کنید؟

در هر بار که به جاده میروید، غفلت‌کردن در تنظیم باد تایرها امنیت شما و سرنشینان را به خطر میاندازد. طی یک نظرسنجی اعلام شد، 99درصد از مردم باد تایرهای خودروی خود را اندازه‌گیری نمیکنند. هر یک ماه یکبار باید اینکار را انجام داد. اگر تایرها باد کافی نداشته باشند، بیشینه‌ی کارایی خود را ارائه نخواهند کرد. و علاوه بر شتابگیری، در ترمزگیری هم بهینه نخواهند بود. به این معنی که پایداری خوبی بر روی زمین نخواهند داشت. پس افزایش و کاهش سرعت در خودروی شما، دچار مخاطره میشود. بنابراین باد تایر یک فاکتور ایمنی است. به همین سادگی.حتماً میپرسید چگونه این فاکتور حیاتی را شخصاً تنظیم کنید. ابتدا کتابچه‌ی راهنمای خودروی خود را بردارید و مقدار مناسب باد تایر را پیدا کنید. میتوان از دستگاه پمپ باد در تعمیرگاه استفاده کرد. ولی چون عقربه‌ی فشارسنج آنها مدتها کار کرده است، قابل اطمینان نیستند. پس به آن فشارسنج اطمینان نکنید. باید به عقربه‌ی شخصی خودتان توجه کنید تا فشار دقیق باد تایر را بدانید. فشارسنج همراه را در صندوق داشبورد نگهدارید. همچنین باد تایر را باید در زمانی انجام دهید که تایر خنک باشد. یعنی قبل از رفتن به مسیرهای طولانی اینکار را انجام دهید. همچنین کلاهک روی سوزن را هم عوض کنید.