نقش روغن در موتور چیست؟

روغن در کارکرد و گردش موتور خودروی شما، عنصری حیاتیست. «دیوید مورلی» توضیح میدهد که چرا به روغن نیاز داریم. بدون روغن موتور یک خودرو فقط میتواند مسافت کوتاهی را بپیماید و بعد از آن فرسوده شده و حتماً یاتاقان میزند و از حرکت بازمی‌ایستد. به این دلیل که وظیفه‌ی اصلی روغن، روانکاریِ بخشهای فلزی موتور میباشد تا روی هم مالش پیدا نکنند و دچار فرسودگی نشوند. مثلاً مالش دو فلز مثل بوش‌یاتاقان و میل‌لنگ روی یکدیگر گرما ایجاد کرده که باعث میشود دو قطعه به یکدیگر جوش بخورند. ولی روغن در اصل سه وظیفه دارد. بعد از وظیفه‌ی روغنکاری موتور، روغن برای خنک‌کاری موتور هم بکار میرود. با بجریان افتادن روغن در موتور که بوسیله‌ی پمپ روغن صورت میگیرد (همانند وظیفه‌ی قلب در بجریان انداختن خون در رگهای شما) گرمای موتور و بخشهای آن به روغن منتقل شده و روغن در مسیری چرخشی حرارت را ازدست داده و دوباره به درون مجاری موتور پمپ میشود. سومین وظیفه‌ی روغن تمیز نگهداشتن درون موتور است. خرده‌های جداشده و ساییده‌شده از قطعات موتور، گرد و غبار و خاکهای هوا، ناخالصی‌های سوخت و زنگ‌زدگی‌های آهن درون باک سوخت، درون روغن معلق شده و روغن هم از مسیر فیلتر روغن عبور میکند. فیلتر آلودگی‌ها و ضایعات را جمع‌آوری کرده و از ورود دوباره‌ی آنها به بخشهای حساس موتور جلوگیری میکند. پس مشخص است که روغن، سیالی مهم در خودروست که تعویض آن در بازه‌های زمانی متناوب، بسیار حیاتی میباشد. درضمن فراموش نکنید که فیلتر روغن هم عوض کنید. دلیلی ندارد که بخواهید روغن تمیز را از فیلتر کثیف عبور بدهید.