با وجود اینکه وزارت صنعت و معدن، به دنبال ابلاغ دستورالعمل بازار ارز، ثبت سفارش برای واردکنندگان غیر نماینده – متفرقه- را باطل کرده بود ولی بر اساس مصوبه‌ی جدید، واردکردن این خودروها به کشور به صورت مشروط، ممکن شد. در موتوتل همراه ما باشید.
وزارت صنعت و معدن در پی الزام واردکنندگان به داشتن نمایندگی از شرکت مادر، نسبت به باطل کردن ثبت سفارش متفرقه‌ها از اول مرداد تا آخر 22 دی حکم داده بود. اکنون و پس از گذشت حدود دو هفته از این زمان، این وزارت با گرفتن تصمیم جدیدی امکان ثبت سفارش واردکنندگان متفرقه را از اول مردادماه تا 13 ماه مهر فعال کرده است. با این وجود امکان ثبت سفارش از چهاردهم مهر به بعد را مشروط به تایید سازمان ملی استاندارد دانسته است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، آقای فرهاد احتشام زاده این‌طور توضیح داده است که از چهاردهم مهرماه ثبت سفارش 2مرحله‌ای واردات اتومبیل شروع شد. بر این اساس عقد قرارداد خدمات برای خدمات پس از فروش واردکنندگان غیر نماینده با نمایندگان اصلی به بعد از گرفتن کد 8 رقمی ثبت سفارش خودرو موکول شده است. این مقام اعتقاد دارد که ثبت سفارش متفرقه‌ها با شرط تایید استاندارد، رویه‌ی جدیدی است که با رویه‌ی گذشته هم خوانی ندارد. این تغییرات در حالی اتفاق افتاده است که سازمان ملی استاندارد با تایید کردن نوع خودرو مجوز لازم را برای باز شدن ثبت سفارش به دفتر مقررات ارائه کرده بود و هرگز پس از کامل شدن فرایند سفارش در تایید استاندارد خودرو دخالتی نداشت.