در مورد فناوری‌های نوین تهویه خودرو چه می‌دانید؟

در مورد سیستم تهویه خودرو، هرگاه به عبارت Dual Zone Climate Control برخورد کردید، از مطبوع بودن سیستم تهویه خودرو خود می‌توانید اطمینانن حاصل کنید. به عبارت دیگر این عبارت به معنای استفاده از تهویه مناسب و قابلیت تنظیم به صورت مجزا برای افراد استفاده کننده از خودرو از جمله راننده و سایر سرنشینان را دارد. این نشان از مستقل بودن سیستم تهویه برای تنظیم کردن دما برای سرما و گرما دارد.در تعدادی از خودروهای دیگر امکانات تهویه هوا قدری متفاوت تر است و از سیستم تهویه سه گانه ای با نام Tri Zone یا چهارگانه ای با نام Quad Zone استفاده می‌کند. بخش‌های اضافی برای کسانی است که در قسمت‌های عقب خودرو می‌نشینند. سیستم سه‌گانه تهویه این امکان را به سرنشینان عقب می‌دهد که بتوانند انتخاب دمای مناسب برای صندلی که روی آن هستند تنظیم کنند.سیستم چهارگانه یک قدم جلو تر است و به هر دو نفر از سرنشینان عقب این امکان تنظیم دما به صورت مجزا می‌دهد. البته باید اضافه کرد که سیستم چهارگانه در خودروهایی که دارای سه ردیف هستند نیز تعبیه شده است.همان گونه که اشاره شد سیستم دوگانه تهویه هوا، نسبت به دو مدل دیگر که معرفی شد متداول‌تر است. این نوع سیستم تهویه در بسیاری از خودروهای نوین به سبک امروزی وجود دارد. در این سیستم دوگانه دو بخش نیز برای تنظیم دما موجود است. در تعداد معدودی از خودروها حرکت فن هم به صورت مجزا برای تهویه تعبیه شده است. البته در بسیاری از سیستم‌های دوگانه فقط بر روی دما متمرکز هستند.به دلیل فناوری پیشرفته این سیستم‌های تهویه استفاده از آن در خودروهای جدید، قیمت آن را افزایش خواهد داد. علاوه بر آن باید به الزامی بودن حضور راننده در زمان استفاده از سیستم تهویه اشاره کرد که در صورت نبود راننده استفاده از آن قدری پیچیده خواهد شد.البته رضایت مشتریان چیزی است که در به کار بردن این سیستم تهویه دو گانه به چشم می‌خورد. این فناوری در بازار خودروهای آمریکا یک فناوری لوکس و تجملی محسوب می‌شود. در کشور ژاپن بهره مندی از این سیستم بسیار معمول است و بسیاری از خودروهای ساخت ژاپن دارای این فناوری هستند.به صورت اجمال اگر در مورد نکات مثبت و نکات منفی این سیستم اشاره کنیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

نکته مثبت: امکان تنظیم دمای دلخواه برای هر کدام از سرنشینان جلو به صورت مجزا

نکات منفی: افزایش قیمت در صورت استفاده، نیاز به مهارت برای استفاده از فناوری پیچیده آن