قیمت انواع پورشه در بازار تهران

قیمت‌های مندرج در عکس، قیمت روز انواع سواری پورشه صفر کیلومتر در سطح بازار پایتخت می‌باشد که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.