توقف هفت مدل خودروی داخلی

دی ماه سال ۱۳۹۵ با خبر توقف تولید هفت مدل خودروی سواری داخلی همراه بود. وولیکس C30 دنده‌ای که شرکت خودروسازان راین آن را تولید می‌کرد، صد در صد تولید خود را از دست‌ داد. آخرین آمار تولید این شرکت ۳۳۸ دستگاه در دی‌ماه سال پیشین بود، که امسال به صفر رسید.هم‌چنین در دی ماه امسال ام‌وی‌ام ۵۳۰ (MVM530) صد در صد کاهش تولید داشته و به صفر دستگاه از ۵۷ دستگاه تولید قبلی رسیده است.یکی دیگر از محصولاتی که این شرکت سابق بر این و در دی ماه سال ۱۳۹۴، ۴۰ دستگاه تولید کرده بود، MVM 110 4CYL  است که اکنون تولیدی برابر صفر دستگاه دارد.در همین زمان، لند‌مارک گروه بهمن هم از نوزده دستگاه به صفر دستگاه تولید خود را تقلیل داده است.سابرینای شرکت سازه‌های خودرو در دی ماه سال ۱۳۹۴ سه دستگاه تولید کرده است و اکنون تولیدی معادل صفر دستگاه دارد.گریت وال ام۴  هم که تولید شرکت سازه‌های خودرو دیار بود به طور مشابه با تولید سه دستگاه در دی‌ماه پیشین اکنون تولیدی ندارد.