فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن بیان این موضوع که در کشور تقریبا یک میلیون و 250 هزار خودروی فرسوده داریم، افزود: تقریبا یک میلیون و نهصد هزار خودروی فرسوده در 10 تا 12 سال گذشته اسقاط شده است. با موتوتل همراه باشید.

آقای فولادگر در زمینه‌ی طرح اسقاط خودروهای فرسوده در کشور خاطرنشان کرد: هنگامی که در قانون بودجه‌ی سال‌های 85 الی 87 قوانین خوبی در مورد اسقاط خودروهای فرسوده و هم چنین قانون دائمی مدیریت سوخت و توسعه‌ی حمل‌ونقل به تصویب رسید، شتاب این طرح در سال‌های نخست به خاطر بیشتر بودن حمایت‌ها، بیشتر بود.

فولادگر با ضمن اشاره به این که در قانون برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه نیز در این زمینه قوانین دائمی در نظر گرفته شده است، افزود: در این سال‌های ابزارهای حمایتی موجود در سال‌های اول کمتر شده است و در سال‌های 89، 90، 91 و 92 شیب آن کند شده است. فولادگر ادامه داد فعالیت در این زمینه در 2 سال اخیر افزایش یافته است و به طور متوسط حدود 247 هزار خودروی فرسوده در سال از ناوگان حمل‌ونقل خارج می‌شوند.

فولادگر خاطرنشان کرد: با در نظر داشتن این موضوع که اسقاط خودروهای فرسوده برای مالکان این خودروها، سلامت مردم، ترافیک، محیط‌زیست و اقتصاد فواید زیادی دارد باید این طرح از جمله اولویت‌های مهم ما باشد و باید کمک کنیم تا اجرای آن به خوبی صورت پذیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در این دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به طرحی که بر اساس آن برای ورود خودروهای وارداتی باید تعداد مشخصی خودروی فرسوده اسقاط گردد، افزود: تعداد گواهی‌های اسقاط در سال 93 برابر با 350 هزار، در سال 94 برابر با 270 هزار و از ابتدای سال 95 تا به حال برابر 300 هزار بوده است.

حمیدرضا فولادگر هم چنین تاکید کرد: برای اسقاط کردن خودروهای فرسوده باید تسهیلات تشویقی در نظر گرفته شود و یا از ابزارهای تنبیهی برای این موضوع استفاده گردد، مجلس نیز باید نظارت خود را در این زمینه بیشتر کند.