ساخت انواع گوناگون کامیون در ماه بهمن سال جاری توسط تولید‌کنندگان خودروی داخل به‌طور متوسط ۱۴۸ درصد زیادتر شد. با موتوتلهمراه باشید.

ساخت این خودروها در سایپا دیزل در این بازه‌ی زمانی ۵۸۵.۶ درصد رشد داشته است و این مقدار از ۹۰ دستگاه  در ماه بهمن پارسال به ۶۱۷ دستگاه رسیده است. ساخت انواع گوناگون کامیون در زامیاد هم افزایش یافته است و از تعداد ۰ در ماه بهمن سال ۹۴ به تعداد ۴۵ دستگاه صعود کرده است. در ماه بهمن سال جاری، ساخت کامیون‌های مختلف در گروه بهمن هم ۹۰.۹ درصد زیادتر شده و از تعداد ۳۷۳ دستگاه در بهمن ماه پارسال به ۷۱۲ دستگاه رسیده است. ساخت این خودروها در تیراژه دیزل هم با رشد زیادی همراه بوده و با نرخ رشد ۲۳۳.۳ درصدی از تعداد ۶ دستگاه در ماه بهمن ۹۴ به تعداد ۲۰ دستگاه رسیده است.

ساخت کامیون‌های مختلف در ماموت هم با رشد همراه بود و با نرخ رشد ۱۸۰.۴ درصدی‌اش از۵۶ دستگاه در ماه بهمن پارسال به ۱۵۷ دستگاه صعود کرد. در این بازه‌ی زمانی، ساخت کامیون‌های مختلف در آذهایتکس هم دوباره شروع شده است و از تعداد ۰ دستگاه به ۱۸ دستگاه رسیده است. ساخت این خودروها در کاریزان خودرو هم زیاد شده است و از تعداد ۰ دستگاه در ماه بهمن پارسال به تعداد ۳۰ دستگاه رسیده است.

ساخت کامیون‌های مختلف در ۲ کمپانی رخش خودرو دیزل و سروش دیزل مپنا هم دوباره شروع شده است و از تعداد ۰ دستگاه در ماه بهمن ۹۴ به ترتیب به تعداد ۱۰۸ و ۱۲۹ دستگاه رسیده است. بر عکس آن چه در مورد این کمپانی‌ها رخ داده است، ساخت انواع گوناگون کامیون در ایران خودرو کاهش یافته است و با نرخ نزولی ۱.۷ درصدی از تعداد ۳۵۷ دستگاه در ماه بهمن سال گذشته به ۳۵۱ دستگاه رسیده است.