مطابق قانون جدیدی که در این ایالت تصویب شده، از سال آینده شاهد تردد خودروهای هوشمند در خیابان های نیویورک خواهیم بود. با موتوتلهمراه باشید.

هرچند این احتمال نیز وجود دارد که مانند کالیفرنیا و آریزونا، به این زودی شرایط مناسب برای تردد خودروهای هوشمند در نیویورک وجود نداشته باشد. با این حال قانون‌گذاران برای سال آینده بودجه‌ای درنظر گرفته‌اند تا شرکت‌های خودروهای هوشمند بتوانند به‌صورت آزمایشی خودروهایشان را وارد خیابان کنند.
تا قبل از این در نیویورک قانونی وجود داشت که به‌موجب آن در هنگام رانندگی باید حداقل یک دست راننده روی فرمان خودرو قرار گیرد. قانونی که اخیرا تصویب شده به‌طور کامل این قانون 45 ساله را لغو نموده است.

انجمن نمایندگان مجاز خریدوفروش اتومبیل در نیویورک که مسئول برگزاری نمایشگاه خودروی نیویورک است، می‌گوید در حال همکاری تنگاتنگ با اندرو کومو، فرماندار نیویورک، برای کسب اجازه‌ی ورود خودروی‌های خودران آزمایشی به این ایالت است.
آنطور که مارک شاینبرگ می‌گوید: در نمایشگاه خودروی نیویورک امسال امکان برگزاری نمایش زنده از خودروهای خودران برای مقامات مربوطه فراهم نشده و متاسفانه در قوانین این نمایشگاه هیچ تبصره‌ای وجود ندارد. به همین خاطر ما سعی داریم تا با مذاکراتی، امکان وضع قانون جدیدی به منظور مهیا نمودن شرایط ورود خودروهای خودران به نمایشگاه را فراهم کنیم.