فراخوان کراس‌اوورهای آئودی به سبب خطر نشتی سوخت

در عرصه‌ی وسایل نقلیه‌ی به‌روز هم احتمال ارتکاب اشتباه پابرجاست. تعداد اندکی از این اشتباهات خطرآفرین می‌باشند و از‌جمله‌ی آن‌ها می‌شود نشت سوختی را نام برد که آئودی در بعضی از کراس‌اوورهایش پیدا کرده است. با موتوتلهمراه باشید.

در ظاهر مسئله به فلنج پمپ سوخت ربط دارد که شانس ترکدار شدن و طبیعتا نشت سوخت را بیشتر می‌کند. از همین رو آئودی در حال فراخوان تقریبا ۲۴۰۴۸۷ دستگاه از نمونه‌های Q۵ و Q۷ در آمریکا می‌باشد. در صورتی که فلنج این محصولات ترک برداشته باشند، کارکنان این کمپانی آن را عوض خواهند نمود. در غیر این صورت یک نوار حفظ کننده بر رویش چسبانده خواهد شد تا شانس نشت به صفر برسد. احتمالا این مشکل برایتان آشنا جلوه می‌کند. در سال‌های اخیر پورشه هم فراخوانی شبیه به این را برای نمونه‌ی ماکان اعلان نموده است. این محصول دارای زیرساختی شبیه به آئودی Q۵ می‌باشد. آئودی پیش از این هم ۱۴۳۲۱۴ خودرو از همان نمونه‌های مذکور را فراخوان نموده ولی مدل محصولات پایین‌تر بوده‌ است. فراخوان پیشین کمپانی آئودی شامل مدل‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ محصول Q۵ و مدل‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ محصول Q۷ بوده است ولی فراخوان تازه‌ی سازه‌های سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نمونه‌ی Q۷ و سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ Q۷ را شامل می‌شود.