قیمت خودرو ها بالاخره در 12 تیرماه اعلام میشود

شورای رقابت با تأخیر بسیار در اعلام قیمت‌های جدید خودرو اعلام کرده که این موضوع را در جلسه 12 تیرماه خود بررسی خواهد کرد. با گذشت بیش از سه ماه از سال جاری هنوز قیمت‌های جدید خودرو اعلام نشده و  شورای رقابت با این استدلال که اطلاعات کافی در اختیارش قرار نگرفته تعیین تکلیف قیمت خودرو را به هفته های آینده موکول می‌کرد. بالاخره شورای رقابت با تأخیر بسیار در اعلام قیمت‌های جدید خودرو اعلام کرده که این موضوع را در جلسه 12 تیرماه شورا بررسی خواهد کرد. علاوه بر قیمت خودرو  بررسی نرخ ارز خوراک بین مجتمعی پتروشیمی نیز در دستور جلسه دویست نود و هفتمین جلسه شورای رقابت قرار داد.