افزایش ساعت طرح زوج و فرد با پایان ماه رمضان 

سردار مهماندار رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با توجه به پایان ماه مبارک رمضان ساعت اجرای طرح زوج و فرد در تهران با دو ساعت افزایش به حالت قبل بازگشتوی افزود: به این ترتیب از امروز چهارشنبه 7 تیر طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 تا ساعت 19 اجرا می شوداین در حالیست که ساعت اجرای طرح ترافیک نیز همچون گذشته از 6:30 تا 17 ادامه خواهد داشتضمننا روزهای پنج شنبه نیز طرح ترافیک و طرح زوج و فرد همچون گذشته از ساعت 6:30 تا 13 اجرا خواهد شد.