اشتغال‌زایی صنعت خودرو باید افزایش یابد

طبق هدف‌گذاری انجام شده سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت تا آخر سال 96 باید با افزایش 10.5 درصدی روبرو باشد. طبق گزارشات، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم "برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. برنامه ی راهبردی صنعت خودرو بخشی از این برنامه است. در این برنامه، صنعت خودرو راه حل هایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی کرده است که افزایش سهم این بخش یکی از این راه حل ها است. در حالی که در سال 94 سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت 10.3 درصد بوده؛ این برنامه ی راهبردی تاکید دارد که تا پایان سال جاری باید به 10.5 درصد برسد.