کاهش قیمت لکسوس NX فول در بازار

این هفته قیمت یک مدل خودروی وارداتی در بازار کاهش یافته استطبق گزارشات، قیمت لکسوس) NX فول) یک میلیون تومان کاهش یافته است. هفته جاری قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است. قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است: