توقف تولید پراید دوگانه سوز

بر اساس آخرین آمار به دست آمده از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساخت پراید های دوگانه سوز دچار توقف شده است. طبق آمار، سایپا در طول بهار امسال در هیچ یک از سابت ها پراید دوگانه سوز تولید نکرده است در حالی که در بهار سال گذشته بیش از پنج هزار و پانصد دستگاه پرایددوگانه سوز تولید کرده است. با وجود اینکه پراید درکشور ما جزو پرتیراژ ترین خودروهای داخلی به حساب می آید اما سایپا تولید مدل دوگانه سوز آن را متوقف کرده است و احتمال دلیل آن استقبال کم مردم از آن بوده است.