تولید ۳ اتوبوس متوقف شد

خرداد ماه امسال تولید سه مدل اتوبوس در خودروسازان داخلی متوقف شد. در این مدت تولید اتوبوس شهری O۴۵۷ شرکت ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از یک دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر رسید. تولید اتوبوس مان R۰۷ شرکت یاوران خودرو شرق نیز متوقف شده و از شش دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت. خرداد ماه امسال تولید اتوبوس شهری دیزلی شرکت آکیا دویچ نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۴۵ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر رسید. گذشته از اتوبوس‌های یاد شده اما خرداد ماه امسال تولید باقی اتوبوس‌ها در خودروسازان داخلی با افزایش همراه بوده است. با موتوتل همراه باشید.