توقف تولید چند وانت 

خرداد امسال تولید چند وانت متوقف شد. ازجمله آنها وانت فوتون بوده که با کاهش 100% همراه بوده و فروش آن از 13 دستگاه در خرداد 95 به 0 رسیده است. ساخت وانت وینگل دو کابینه تک دیفرانسیل و دو دیفرانسیل نیز متوقف شده است و از 20 دستگاه به صفر رسیده است. وانت دیزل ND28z زامیاد هم با کاهش 100 درصدی روبرو بوده که باعث شده که فروش آن از 525 دستگاه در سال اخیر به صفر برسد. محصول دیگری از زامیاد به نام وانت درکا نیز با 100% کاهش همراه بوده و از 6 دستگاه به صفر رسیده است. تولید وانت کارا گروه بهمن نیز متوقف شده و از ۲۲۶ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.