خودروهای دیزلی پاک‌ترند یا بنزینی؟

نتایج مطالعه جدیدی که در گزارش‌های علمی منتشر شده اعلام می‌کند، به طور کلی خودروهای دیزلی مدرن آلودگی کمتری نسبت به اتومبیل‌های بنزینی دارنداز آنجایی که دیزل بسیار پاک‌تر از قبل شده است، تنظیم‌کننده‌های محیط زیستی باید به طور گسترده‌ای تمرکز خود را از خودروهای بنزینی آلوده و دیگر منابع آلودگی هوا تغییر دهند. «هایز» شیمیدان آمریکایی در دانشگاه "مونترال" می‌گوید: دیزل در بین مردم محبوبیتی ندارد، زیرا شما می‌توانید آلودگی آن را مشاهده کنید، اما واقعیت این است که آلودگی نامرئی که از بنزین اتومبیل می‌آید بسیار آلوده‌تر از دیزل استگام بعدی باید تمرکز بر روی بنزین و یا از بین بردن وسایل نقلیه دیزلی قدیمی از جاده‌ها باشد. وسایل نقلیه دیزلی مدرن استانداردهای جدیدی دریافت کرده‌اند که در حال حاضر بسیار پاک می‌باشند، بنابراین اکنون توجه به تنظیم موتورهای دیزلی در جاده‌ها و خارج از جاده‌ها امری مهم است، که باید هدفی جدی باشداین مطالعه توسط محققان در سوئیس و نروژ با کمک «هایز» و همکارانش در ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده انجام گرفته که تحقیق اصلی بر روی ذرات کربن خارج شده از اگزوز اتوموبیل است.