اخبار جدید حاکی از آن است، به زودی امکان ثبت سفارش خودروهای وارداتی تا 10 دی ماه فراهم خواهد شد. با موتوتل همراه باشید.

بنا بر گفته رئیس کمیته صنعت مجلس در نشست اخیر خود با معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی تا 10 دی ماه بازگشایی خواهد شد.

از تیرماه سال جاری که سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی بسته شد، این بازار با تورم شدیدی رو به رو شد؛ هر چند هنوز دلیل اصلی این تصمیم مشخص نشده است.

نماینده مشکین شهر در این باره گفت: در نشستی که در مجلس شورای اسلامی درباره دلیل توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی انجام شد، مشخص گردید هیچ دلیل منطقی و مشخصی برای توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی وجود نداشته است. این تصمیم اشتباه به ضرر دولت بوده، چرا که خروج خودروهای فرسوده در مقابل واردات هر دستگاه خودروی خارجی انجام نگرفته و بازار خودروهای خارجی با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده است.

منبع: ماشین 3