کمپانی مزدا فراخوان بزرگی برای خودروهای مزدا 3 و مزدا 6 انجام داده است. شرکت سازنده به دلیل وجود نقص در عملکرد ترمز دستی، 227.814 دستگاه مزدا 3 و مزدا 6 را فراخوانی کرد. البته هیچ گزارشی درباره آسیب ناشی از این نقص گزارش نشده است. با موتوتل همراه باشید.

به گفته‌ی متخصصان مزدا، این مشکل سبب شده احتمال ورود آب به کالیپر ترمز و زنگ زدن میله محرک ترمز دستی وجود داشته باشد که ممکن است ترمز دستی کاملاً درگیر یا آزاد نشود. در صورتی که به درستی آزاد نشود هنگام حرکت خودرو ترمز دستی درگیر خواهد بود و اگر به طور کامل درگیر نشود احتمال دارد وقتی خودرو در جای شیب دار پارک شده به طور غیرمنتظره به حرکت در آید که سبب احتمال وقوع تصادف می‌شود.

مزدا در تاریخ 7 آگوست به نمایندگی‌ها اطلاع داده و فراخوان در 21 آگوست شروع می‌شود. اکنون قرار است میله فعال کننده ترمز دستی داخل کالیپرهای ترمز عقب توسط نمایندگی‌ها بررسی شود تا اگر دچار آسیب و خوردگی باشند با یک کالیپر ترمز جدید و تقویت شده تعویض شود. اگر این قطعه دچار خوردگی نشده باشد کیت محافظ در کف صندوق عقب که شامل قطعات جدید است تعویض می‌شود. تمام این تعمیرات به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

فراخوان بزرگ مزدا شامل مدل‌های 2014 تا 2016 مزدا 3 و مدل‌های 2014 تا 2015 مزدا 6 است که در مجموع به 227.814 دستگاه می‌رسد.

منبع: 1car