کمپانی مزدا 173.859 دستگاه خودرو شامل مزدا 2 مدل 2011، مزدا 3 مدل 2010 تا 2011 و مدل اسپرت مزدا اسپید 3 مدل 2010 تا 2011 را فراخوان کرده است. تمام این خودروها مونتاژ ژاپن هستند و در بازه زمانی 7 اکتبر 2008 و 30 سپتامبر 2010 تولید شده‌اند. با موتوتل همراه باشید.

مشکل خودروهای فراخوانی شده مزدا، صندلی است. در واقع، در هنگام رانندگی باید بهترین موقعیت را پشت فرمان داشت؛ اما اگر صندلی خودرویی سبب شود این کار به خوبی انجام نگیرد، دلیل مناسبی برای صدور یک فراخوان است.

در برخی مواقع، بخشی از صندلی که رابط بالابرنده تنظیم ارتفاع صندلی نامیده می‌شود استحکام لازم را ندارد یا به خوبی به محل اتصال خود وصل نشده است، در این صورت باعث می‌شود قطعه رابط ترک بخورد یا مهره‌های آن از هم جدا شود.

در این صورت، صدای تق‌تق غیرعادی از صندلی به گوش می‌رسد. این صدا برای راننده آزاردهنده است، از طرفی اگر رابط بالابرنده به طور کامل از قاب صندلی جدا شود، ممکن است زاویه صندلی انحراف پیدا کند و راننده نتواند موقعیتی درستی در هنگام نشستن پشت فرمان داشته باشد.

زاویه غیرعادی قرارگرفتن صندلی نه تنها برای راننده آزاردهنده است بلکه می‌تواند خطرناک هم باشد. وقتی ذهن راننده مشغول زاویه غیرعادی صندلی باشد ممکن است احتیاط کافی در رانندگی از خود نشان ندهد و خطراتی در کمینش باشد.

قرار است این فراخوان در اواخر ماه مارس اجرا شود. در این فراخوان، مالکین خودروهای مذکور به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند و نمایندگی رابط بالابرنده صندلی راننده را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر ترکی در رابط بالابرنده دیده نشود، پایه‌های تقویت کننده به صندلی اضافه کرده و تعداد مهره‌های آن را زیاد می‌کنند؛ اما اگر ترکی مشاهده شود قسمت تنظیم ارتفاع صندلی را با یک مدل جدید تعویض می‌کنند.

منبع: خودروبانک