قطعاً جریمه‌ی یک خودروی خودران موضوع جالبی است که اکنون برای اولین بار در سان‌فرانسیسکو اتفاق افتاده است. به تازگی، یک پلیس در سان‌فرانسیسکو یک دستگاه شورلت بولت برقی خودران جنرال موتورز را جریمه کرده است. با موتوتل همراه باشید.

در روز 20 مارس، یک خودروی خودران به صورت فول خودران و با یک راننده پشتیبان در حال حرکت بوده است. پلیس وقتی می‌بیند بولت برقی خودران نتوانسته به عابر پیاده‌ای که در تقاطع ایستاده هشدار بدهد، خودرو را متوقف می‌کند.

کروز Automation به عنوان شرکت وابسته به جنرال موتورز، روی فناوری خودروهای خودران فعالیت می‌کند. اکنون این شرکت به داده‌های بولت برقی خودران مراجعه کرده و می‌گوید هشدار به عابر پیاده داده شده و فاصله‌ی 10.8 فوتی نیز حفظ شده است. به گفته‌ی کروز، خودروهای خودران هرگز خطری برای عابران پیاده ندارند، اما با این حال، جریمه پلیس مورد تائید است.

جالب است بدانید، راننده پشتیبان که پشت فرمان بوده، مسئول این اتفاق است. پلیس سان‌فرانسیسکو صحبتی در این باره نکرده و هنوز نمی‌دانیم راننده در دادگاه از خود دفاع می‌کند یا نه.