در سال‌های اخیر که معاینه فنی در کشورمان به اجرا درآمده است، رانندگان زیادی به خاطر نداشتن برگه سبزرنگ و راندن یک خودروی آلاینده جریمه شده‌اند. اکنون جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی در شهر تهران به رقم بالایی رسیده است. با موتوتل همراه باشید.

جریمه‌ی معاینه فنی در شهر تهران در سال 96 در حدود 50.7 میلیون دلار بوده و این رقم بالا از جیب رانندگان فاقد معاینه فنی گرفته شده است.

جریمه تعیین شده برای این خودروها 50 هزار تومان بوده و تعداد 4,278,000 برگه جریمه در سال گذشته برای این خودروها صادر شد.

نواب حسینی منش، رئیس سازمان معاینه فنی تهران اعلام کرد جریمه خودروهای فاقد برگ معاینه فنی در سال 96 به 2.13 میلیارد ریال افزایش یافته است.

براساس جدیدترین گزارش‌ها، 3.8 میلیون دستگاه خودرو در شهر تهران نیاز به معاینه فنی دارند.