لیست قیمیت محصولات کیا موتورز شرکت اطلس خودرو

شرایط فروش​
 
1- تمامي هزينه هاي شماره گذاري، هزینه پلاک، عوارض سالانه شهرداری و بيمه شخص ثالث يکساله براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد. ​

2- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پيش از تحويل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد.

3- درشرایط خريد اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد.

4- كليه خودروها داراي گارانتي 5 ساله و يا 150.000 كيلومتر توسط شركت اطلس خودرو مي باشند.

5- ق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه اماني فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شركت مي باشد.

6- متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوه مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت اطلس خودرو (سهامي خاص) تاديه و واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت اطلس خودرو هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت.

7- در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

8- در شرایط تحویل فوری (30 روزه) و يا تحویل کوتاه مدت (90 روزه)، در صورت تأخیر در تحویل بیشتر از 15 روز کاری از موعد مقرر در قرارداد و درخواست خريدار و پس از تأئید شرکت، خسارت تأخير احتمالي به مبلغ 50 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.