بازار خودروی کشور شرایط نابه سامانی دارد، در حالی که آمریکا از برجام خارج شده و خیلی از شرکت‌ها در حال خروج از ایران هستند. این روزها بازار ارز نیز به تلاطم افتاده و خیلی از محصولات کره‌ای و ژاپنی با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده‌اند. اکنون تمام خودروهای سری پنج BMW میلیارد تومانی شده‌اند. با موتوتل همراه باشید.

اخیراً خودروهای لوکسی مانند بی ام و گران شده و در جدیدترین اطلاعیه‌ای که از سوی نماینده محصولات این برند اعلام شده است، تمام محصولات سری 5 بی ام و میلیارد تومانی شده‌اند و دیگر خودرویی کمتر از یک میلیارد تومان از این برند در بازار موجود نیست.

پرشیا خودرو نماینده محصولات BMW در ایران، بخشنامه‌ی جدیدی منتشر کرده و در آن قیمت جدید محصولات سری 5 را اعلام نموده که همگی با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده‌اند.

قیمت جدید تیپ‌های مختلف BMW 530 2018

اولین تیپ از این سری Business Pro است که با قیمت یک میلیارد و 114 میلیون تومان عرضه می‌شود.

دومین تیپ از این خانواده Business Plus است که با قیمت یک میلیارد و 134 میلیون تومان عرضه می‌شود.

سومین تیپ از این سری Business Sport است که با قیمت یک میلیارد و 139 میلیون تومان عرضه می‌شود.

چهارمین تیپ از این سری Business Sport Plus است که با قیمت یک میلیارد و 159 میلیون تومان عرضه می‌شود.

پنجمین تیپ از این سری Progressive است که با قیمت یک میلیارد و 199 میلیون تومان عرضه می‌شود.

ششمین تیپ از این سری Progressive Plus است که با قیمت یک میلیارد و 219 میلیون تومان عرضه می‌شود.

به نظر شما محصولات بی ام و خواهانی در بازار خودروی ایران دارد؟ هرچند به نظر می‌شود این آخرین بخشنامه پرشیا خودرو در خردادماه نخواهد بود و شاهد افزایش قیمت بیشتری خواهیم بود.