پارس خودرو از جمله خودروسازانی است که محصولاتش بسیار خبرساز بوده و تفاوت قیمت بازار و کارخانه محصولاتش معمولا بالاترین مقداری است که در ماه‌های اخیر ثبت شده است.

به گزارش چرخان، قیمت محصولات شرکت پارس خودرو که در خردادماه حواشی بسیار زیادی داشت، با ثبات شده و حالا بازار با قیمت‌های افزایش یافته کنار آمده است. در ادامه به بررسی قیمت محصولات پارس خودرو در بازار و کارخانه می‌پردازیم.

 

قیمت کارخانه برلیانس H220 دنده‌ای: ۴۳ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان / این خودرو افزایش قیمت ۳ میلیون تومانی داشته است.

قیمت کارخانه برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی: ۴۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان / این خودرو نسبت به خردادماه افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی داشته است.

قیمت کارخانه برلیانس H220 اتوماتیک: ۴۹ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان / این خودرو نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت یک میلیون تومانی داشته است.

قیمت کارخانه برلیانس H230 دنده‌ای: ۴۳ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت ۳ میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت کارخانه برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی: ۴۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس H230 اتوماتیک: ۴۹ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۵: ۵۲ میلیون و ۱۴ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت کارخانه برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶: ۵۶ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۶۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت کارخانه برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا: ۵۸ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا: ۶۳ میلیون و ۷۴۱ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۵: ۵۰ میلیون و ۴۱ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت دو میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶: ۵۴ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت دو میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته

قیمت کارخانه برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا: ۶۱ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۶۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت ۳ میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت کارخانه برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا: ۶۶ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۵: ۶۲ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۶۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی نسبت به ماه قبل.

قیمت کارخانه برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌: ۶۷ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت پارس خودرو رنو تندر ۹۰ گیربکس JHQ: چهل و چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی: ۴۸ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان / افزایش قیمت ۳ میلیون تومانی نسبت به خرداد ماه!

داچا ساندرو استپ وی

قیمت کارخانه رنو ساندرو – دنده‌ای . گیربکس JHQ: چهل و هشت میلیون و ۹۵۶ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۶۹ میلیون تومان / افزایش قیمت ۶ میلیون تومانی نسبت به خردادماه.

قیمت کارخانه رنو ساندرو – اتوماتیک: ۵۴ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۸۳ میلیون تومان / افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای: ۵۳ میلیون و ۸۷۷ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۷۵ میلیون تومان / افزایش قیمت ۶ میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت پارس خودرو رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک: ۶۱ میلیون تومان / قیمت بازار این خودرو: ۸۹ میلیون تومان / کاهش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

قیمت کارخانه پیکاپ دوکابین ریچ: ۷۶ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان / قیمت بازار این خودرو: ۷۹ میلیون تومان / کاهش قیمت ۶ میلیون تومانی نسبت به ماه گذشته.

 

 

 

منبع: چرخان