قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی اعلام شد. همانطور که مشخص می باشد تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار بسیار زیاد می باشد و هنوز هیچکدام از سیاست های دولت و شرکت ایران خودرو در جهت از بین رفتن و یا کاستن از این فاصله قیمتی مثمرثمر نبوده است .

جدول قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و کارخانه :

 

منبع: وب سایت خودرو