به نقل از ایرنا ، عادل سپهر افزود: از 16 تیر ماه تا اواسط مرداد ماه امسال جا به جایی دانشجویان در داخل پردیس دانشگاه فردوسی با پنج دستگاه خودرو ون برقی 14 نفره صورت می گیرد.وی اظهار کرد: این خودروها به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کرده اند و در صورتی که ارزیابی از کار آنها مثبت باشد از مهر ماه امسال و شروع سال تحصیلی جدید جا به جایی دانشجویان این دانشگاه با 40 یا 50 خودرو انجام می شود و این خودروها جایگزین خودروهای دیزلی موجود در دانشگاه می شود.وی گفت: دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه مباحث مدیریت سبز در بین دانشگاههای ایران پیشگام و مصمم است به سوی تحقق پردیس پاک و سبز برود و برای نخستین بار در ایران این شعار در این دانشگاه محقق می شود.سپهر افزود: تحقق پردیس سبز مقدماتی دارد که یکی از آنها حذف آلاینده های شیمیایی و صوتی مرتبط با خودرو است که در این راستا جایگزینی خودروهای پاک و الکترونیکی با سوختهای دیزلی انجام می شود.وی اظهار کرد: در این ارتباط طرحهای مرتبط دیگر از جمله طرحهای ترافیک و ساماندهی، مدیریت منابع آب، ساخت نیروگاه های خورشیدی، عایق بندی و دو جداره کردن پنجره ها، تصفیه و مدیریت پساب و زباله در حال پیگیری است که امید است در این زمینه کارهای خوبی به انجام برسد.وی گفت: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد توانسته است یک خودرو برقی تک نفره بسازد و خودرو برقی دیگری هم برای حمل و نقل عمومی در دست ساخت دارد.
 

منبع: خودرو بانک