قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی اعلام شد. تفاوت قیمت بین بازار و نمایندگی همچنان وجود دارد ولی با اعلام طرح های فروش فوری با نداشتن قابلیت صلح تا حدود زیادی می توان این فاصله قیمتی را کم کرد .

 

 

قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی به شرح زیر است:

 

 

 جدول قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی

 

 

 

منبع: وب سایت خودرو