قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی اعلام شد.

 

 

قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی به شرح زیر است:

 

 

 قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی – 26 تیر 97

 

 

 

منبع: وب سایت خودرو