نخست وزیر نیوزیلند اخیرا از طرحی رونمایی کرده که در آن قرار است مبلغ 950 هزار دلار نیوزیلند به یک شرکت محلی فعال در زمینه انرژی های پاک، در ایالت تاراناکی، کمک شود تا زیر ساخت های لازم جهت استفاده خودروهایی با سوخت هیدروژن فراهم گردد.
این بودجه قرار است صرف طراحی و توسعه دو تاسیسات تولید هیدروژن، چهار ذخیره ساز، شبکه توزیع و در نهایت سه ایستگاه سوختگیری هیدروژنی شود. به گفته شرکت هیرینگا انرژی، پیمانکار این طرح، اگر این پروژه موفقیت آمیز باشد در آینده فرصت های شغلی بیشتری در این ایالت ایجاد خواهد شد و سرمایه گذاری های بهتری بر روی چنین پروژه هایی صورت خواهد گرفت.
دولت نیوزیلند قصد دارد به پایگاه تخصصی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در منطقه تبدیل شود و صنایع را ملزم کرده که به سمت استفاده از انرژی های پاک، پایدار و مطمئن حرکت کنند. دولت نیوزیلند تاکنون 21 میلیون دلار صرف ابتکارات در زمینه استفاده های بهینه از انرژی های پاک کرده است.

 

منبع: خودرو بانک