بیشتر مردم بر این باورند که در فصل زمستان یک خودرو بعد از روشن شدن باید چند دقیقه در جا کار کند تا آمادگی حرکت را به دست آورد. چگالی سیالات داخل خودرو مثل روغن موتور و یا گریس در فصول سرد افزایش یافته و سفت می شوند,و از این رو نتیجه که حاصل می شود این است که هر خودرو در فصل زمستان نیاز دارد اندکی گرم شود تا بتواند کارکرد بهتری داشته باشد . فرض بر این است که در هوای سرد بعد از این که استارت خودرو زده شد تاز زمان گرم شدن موتور ماشین نبایدحرکت کردتا از فرسایش موتور کاسته و کیفیت و کارکرد آن بهتر وبر عمر موتور افزوده شود.

اما این باور عمومی دیگر کاربردی ندارد .در فصل زمستان حتی در زمانی که سرمای سخت آسوده سوار خودرو شوی.; نیازی نیست  پیش از حرکت خودرو موتور را گرم کنید.البته نباید بلافاصله بعد از سوار شدن در خودرو و استارت زدن تخت گاز برانید; اما لازم نیست که چند دقیقه بدون اینکه خودرو حرکت کند موتور درجا کار کند تا گرم شود فقط در تا چند کیلومتر اول کمی آرام حرکت کرده کم کم سرعت را افزایش دهید.

در بسیاری از خودروهای مدرن که امروزه تولید می شوند ,در قسمت کنسول راننده نشانگر آبی رنگی دارند که نشان می هد موتور خودرو هنوز گرم نشده و تا زمانی که این چراغ روشن است باید از شتاب گیری ناگهانی اجتناب کرد ولی زمانی که این چراغ خاموش شد می توان سرعت را افزایش داد و با سرعت مطمئنه حرکت کرد.

وقتی خودرویی دست کم 4 ساعت خاموش بوده و بعد از روشن کردن موتور این خودرو بخواهیم برای مدتی درجا کار کند;این کار نه تنها مفید نیست بلکه بلکه ضرر و زیان هایی به موتور هم وارد می سازد . علت از این جا ناشی می شود که درجا کار کردن بیش از حد باعث داغ شدن منبع اگزوز می شود و این گرما و حرارت به موتور و اجزای داخلی وارد می شود که برای موتور مضر است.

طبق آنچه گفته شد ;بهتر است در زمستان, خودرو نهایتاً بعد از یک دقیقه درجا کار کردن حرکت کند و سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.