به نقل از تابناک، بعد از مشخص شدن سوءاستفاده برخی شرکت ها از ارز دولتی، رئیس جمهور دستور داد تا فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی منتشر شود. در فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، 21 شرکت موفق شده بودند 121 میلیون یورو ارز دولتی از سامانه نیما و بانک مرکزی دریافت کنند. با نگاهی به فهرست مذکور، برخی شرکت های واردکننده خودرو به چشم می خورد که ناشناس هستند و جستجوها نشان می دهد که این شرکت ها در گذشته فعالیت آنچنانی در واردات خودرو نداشته اند.
این شرکت ها عبارتند از نادران کار موتور، نوشه تجارت سپهر، بازرگانی ایمن تجارت جام جم، آپام خودروی اروند، آژمان نگین کارا و ملینا تجارت آرکا.

فهرست شرکت های ناشناس واردکننده خودرو

فهرست شرکت های ناشناس واردکننده خودرو

شرکت نادران کار موتور موفق شده است از سامانه نیما 743 هزار یورو دولتی برای واردات خودرو با حجم موتور 2001 تا 2500 سی سی (بنزینی) دریافت نماید. هنگامی که نام این شرکت را در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور جستجو کنید مشخص خواهد شد که این شرکت در تاریخ 5 اسفند 94 تاسیس و با شماره 487906 به ثبت رسیده است. محل اقامت قانونی این شرکت استان تهران ذکر شده است. این تنها اطلاعاتی است که از این شرکت موجود می باشد و در سامانه یکپارچه سازی پایگاه آگهی های قانونی، هیچ گونه آگهی از این شرکت به چشم نمی خورد! جستجوهای اینترنتی پیرامون این شرکت نیز راه به جایی نمی برد.
شرکت نوشه تجارت سپهر نیز توانسته است از سامانه نیما 55 هزار و 260 یورو دولتی برای واردات خودرو با حجم موتور تا 1500 سی سی (بنزینی) دریافت کند. جستجو در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور ما را به دو نتیجه رساند. گویا نوشه تجارت سپهر دارای دو شعبه می باشد که یکی در استان تهران است و دیگری در شهر گز استان اصفهان. این شرکت در 16 بهمن 1393 به شماره ثبت 488386 به ثبت رسیده است و تاریخ تاسیس شعبه شهر گز 28 مهر ماه 1395 ذکر شده است. شعبه شهر گز این شرکت، دارای یک سایت می باشد و در این سایت ادعا شده است که شرکت نوشه تجارت سپهر در کار واردات مستقیم خودرو است. این موارد تنها اطلاعات موجود از این شرکت می باشد.
شرکت بازرگانی ایمن تجارت جام جم هم که در روزهای گذشته سروصدای زیادی به پا کرد و عده ای مدعی شدند این شرکت وابسته به صدا و سیماست، موفق شده است از سامانه نیما یک میلیون و 12 هزار و 200 یورو ارز دولتی برای واردات خودروهای هیبریدی دریافت کند. صدا و سیما اعلام کرده است که این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما است و مطابق با اساسنامه و شرح وظایف محوله مانند سایر صندوق های بازنشستگی کشور به فعالیت های اقتصادی برای تامین حقوق بازنشستگان این نهاد اقدام می کند. این شرکت در تاریخ 30 دی ماه 1393 به شماره 466888 به ثبت رسیده است. محل اقامت قانونی این شرکت استان تهران عنوان شده است.
شرکت آپام خودروی اروند طبق اطلاعات موجود، شرکتی در استان تهران می باشد که در تاریخ 4 دی ماه 1395 به شماره ثبت 502895 به ثبت رسیده است و توانسته از سامانه نیما 658 هزار و 300 یورو ارز دولتی برای واردات خودرو با حجم موتور تا 1500 سی سی (بنزین/هیبرید) دریافت کند.
شرکت آژمان نگین کارا در مجموع 231 هزار و 400 یورو ارز دولتی از سامانه نیما برای واردات خودرو دریافت نموده است. این شرکت در تاریخ 18 اردیبهشت 1396 تاسیس شده است و شماره ثبت آن 46318 می باشد. محل اقامت قانونی این شرکت، استان فارس شهرستان شیراز ذکر شده است.
آخرین شرکت ناشناس در این فهرست، ملینا تجارت آرکا است که توانسته 181 هزار و 600 یورو ارز دولتی از سامانه نیما برای واردات خودرو دریافت نماید. تاریخ تاسیس این شرکت 29 اردیبهشت 1395 می باشد و شماره ثبت آن 492069 عنوان شده است. محل اقامت قانونی این شرکت هم استان تهران ذکر شده است.
در مجموع این شش شرکت ناشناس در فهرست توانسته اند، یک میلیون و 869 هزار و 560 یورو ارز دولتی برای واردات خودرو دریافت نمایند. نهادهای نظارتی باید پیگیر این شش شرکت باشند چرا که عملاً اطلاعات آنچنانی از این شرکت ها در دست نیست و مشکوک به نظر می رسند.

 

منبع: خودرو بانک