کرمان موتور طی اطلاعیه جدیدی از شرایط فروش خودروهای لیفان x50 و لیفان x60 در دو مدل ۹۶ و ۹۷ خبر داد.


قیمت مصوب مدل برای مدل های ۹۶ و ۹۷ لیفان x50 به ترتیب معادل ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

این قیمت برای مدل های ۹۶ و ۹۷ لیفان x60 به تریب برابر ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

جدیدترین شرایط فروش لیفان x50 و x60 منتشر شد

جدیدترین شرایط فروش لیفان x50 و x60 منتشر شد

جدیدترین شرایط فروش لیفان x50 و x60 منتشر شد

جدیدترین شرایط فروش لیفان x50 و x60 منتشر شد

مشاهده اطلاعات فنی لیفان x50 و اطلاعات فنی لیفان x60
 

منبع: وب سایت خودرو