لیست قیمت تیبا

در جدول زیر، لیست قیمت انواع تیبا در ایران قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع تیبا در کشورمان آشنا شوید.

تـیبـــــــــــــــــــــــــــا
نام خودرومشخصاتنواسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
تیبابنزینیافزایش قیمت۲۷.۷۷۵.۰۰۰۳۱.۰۰۰.۰۰۰۱۱ مرداد ۹۷ 
تیبادوگانه سوزافزایش قیمت۲۹.۲۶۸.۰۰۰۳۲.۲۰۰.۰۰۰۱۱ مرداد ۹۷ 
تیبا ۲رینگ فولادیافزایش قیمت۳۰.۳۸۹.۰۰۰۳۳.۰۰۰.۰۰۰۱۱ مرداد ۹۷ 
تیبا ۲رینگ آلومینیومیافزایش قیمت۳۱.۰۸۹.۰۰۰۳۳.۸۰۰.۰۰۰۱۱ مرداد ۹۷ 

 

 

منبع: چرخان