لیست قیمت سمند

در جدول زیر، لیست قیمت انواع سمند در ایران مانند قیمت سمند SE، سمند LX، سمند EF7 و… قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع سمند در کشورمان آشنا شوید.

سمـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــد
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
سمند SEبنزینی 
سمند LXبنزینیافزایش قیمت۳۳.۵۳۵.۰۰۰۴۸.۷۰۰.۰۰۰۱۱ مرداد ۹۷ 
سمند EF7بنزینیبدون تغییر۳۴.۳۳۸.۰۰۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰۱۱ مرداد ۹۷ 
سمند EF7دوگانه سوزبدون تغییر۳۶۰۸۲۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰۰۱۱ مرداد ۹۷ 
سمند EF7دو گانه سوزبدون تغییر۳۶.۶۱۶.۰۰۰۵۴.۰۰۰.۰۰۰۱۱ مرداد ۹۷ 
سمند سورنELXافزایش قیمت۴۱.۱۲۸.۰۰۰۵۵.۹۰۰.۰۰۰۱۱ مرداد ۹۷ 
سمند سورنELX سالبدون تغییر۱۱ مرداد ۹۷ 
سمند سورنELX با موتور توربوافزایش قیمت۴۲.۹۴۱.۰۰۰۶۹.۱۰۰.۰۰۰۱۱ مرداد ۹۷ 

به سوپر گروه سمند ملحق شوید

 

 

 

منبع: چرخان