لیست قیمت هاوال

در جدول زیر، لیست قیمت انواع محصولات هاوال در ایران مانند قیمت M4، H2 و… قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع هاوال در کشورمان آشنا شوید.

 

گریـــــــــــــــت وال (هـــــــــاوال)
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
هاوالM4۱۲ مرداد ۹۷ 
هاوالH6به زودیبه زودی۱۲ مرداد ۹۷ 
هاوالH2افزایش قیمت۱۰۴.۶۰۰.۰۰۰۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰۱۲ مرداد ۹۷ 
هاوالH9بدون تغییربه زودیبه زودی۱۲ مرداد ۹۷ 
ولکسC30 دنده ایافزایش قیمت۴۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲ مرداد ۹۷ 
ولکسC30 اتوماتیکافزایش قیمت۵۱.۵۰۰.۰۰۰۱۲ مرداد ۹۷ 

 

 

منبع: چرخان