در طی افزایش دمای این روزها افراد کارشناس Venson Automotive Solutions به رانندگان خطرات گذاشتن و رها کردن وسایل روزمره در داخل خودرو را یاد آوری میکنند.
فندک، قوطی های اسپری،نوشیدنی های گاز دار و ... . اینها چند نمونه از مواردی هستند که میتوانند خسارات فراوان، غیر قابل جبران و گران قیمتی را برای خودرو و یا افراد ایجاد کنند.
بر اساس گفته کارشناسان تاثیر اشعه خورشید بر روی یک فندک ساده اخیرا سبب آتش گرفتن خودرویی شد. فضای درونی خودروی پارک شده زیر نور مستقیم خورشید همانند یک گلخانه عمل میکند و دمای آن در مدت زمانی در حدود 10 دقیقه به درجات خطرناکی میرسد.
فندک در این دماهای بالا قابلیت انفجار داشته و میتواند سبب آسیب به شیشه و یا سوختن صندلی ها شود.
"گیل کلی" مدیر اجرایی شرکت ونسون میگوید : اگرچه ایجاد آتش در یک خودرو توسط فندک در دمای بالا نادر است اما باید در نظر داشت موارد زیادی میتواند سبب صدمه به خودرو شود مثلا بعضی از رانندگان به انتقال اقلام قابل احتراقی مانند بنزین در شرایط غیر استاندارد اقدام میکنند و به این صورت احتمال احتراق خود به خودی را افزایش میدهند.

وسایلی که نباید آن ها را در خودرو و در دمای بالا رها کرد :
- فندک :
فندک ها به علت داشتن قابلیت انفجار در دماهای بالا بسیار خطرناک هستند و رها کردن آنها داخل خودرو میتواند سبب آتش سوزی شود.
- خودکار :
میتواند در دماهای بالا ذوب شده و خودرو را جوهری کند در حالی که پاک کردن آن مشکل و پر هزینه است.
- قوطی های هوادار ( اسپری های رنگ، خوشبو کننده و...) :
در دمای بالا امکان افزایش فشار درونی آنها و انفجار وجود دارد. )میتوانید برای اطلاعات بیشتر از آن به نوشته های روی بدنه آنها توجه کنید)
- باتری :
گرما میتواند سبب نشت اسید از باتری ها شده و اسید میتواند صندلی ها را سوراخ کرده و یا به وسایل داخلی صدمه زند.
- پلاستیک :
پلاستیک در دماهای بالا میتواند ذوب شود
(هرگز از بطری پلاستیکی که در خودرو رها شده است استفاده نکنید زیرا امکان دارد مواد شیمیایی بطری به درون نوشیدی تراوش کرده و به سلامتی ضرر زند)
- ظرف های بنزین :
زمانی که دمای خودرو به علت تابش خودرشید بالا میرود بخارات درون این ظروف زیاد شده و باعث افزایش فشار درون ظرف می شود. از آنجایی که امکان خروج بخارات وجود ندارد ظرف ها منفجر میشوند.(برای حمل بنزین و سوخت های دیگر باید از ظروف استاندارد استفده شود)
- نوشیدنی های گازدار :
اگر در خودرو و در دمای بالا رها شوند امکان ترکیدن آنها وجود دارد.
 

منبع: خودرو بانک