روز پنج شنبه گذشته خودروبانک عکس دو دستگاه کیا استینگر را در گمرک بندرعباس منتشر کرده بود. با مشاهده عکس های این خودرو اسپرت کیا که زمزمه ورود آن به کشور قبل از ممنوعیت واردات خودرو شنیده می شد، فکرها اول به سمت اطلس خودرو و ورود این دو مدل برای اخذ مجوزهای لازم می رفت که البته با این شرکت تماس گرفتیم و متوجه شدیم که این دو استینگر آبی رنگ مربوط به اطلس خودرو نیست. در ادامه حدس و گمان هایی برای ورود شخصی و ثبت سفارش قبلی برای این خودروها و یا برای ورود به منطقه آزاد زده شد اما امروز شنیده ها حاکی از آن است که متاسفانه این خودرو اصلاً خاک ایران را لمس نخواهد کرد و به صورت ترانزیت به کشور آذربایجان خواهد رفت. کیا استینگر خودرو اسپرت معروف کیا است که در صورت واردات به کشور می تواند نظر بسیاری را به سوی خود جلب کند اما متاسفانه این دو دستگاه وارد شده قرار است به صورت ترانزیت از کشور خارج شوند و فعلاً شاهد تردد آن در خیابان های کشور نخواهیم بود.
 

کیا استینگر

کیا استینگر

کیا استینگر

کیا استینگر

 

 

منبع: خودرو بانک