دو سال پیش، خبرهایی از یک مطالعه شنیده شد که نشان می‌داد، با وجود مصرف انرژی کمتر برای استفاده از دوچرخه برقی، آن‌ها هنوز هم منبع مناسبی برای ورزش هستند. در حال حاضر مطالعه جدید نشان می‌دهند که استفاده از دوچرخه الکتریکی (e-Bike) به طور منظم، باعث بهبود در تناسب اندام و سلامت جسمانی افراد می‌شود. 

این تحقیق توسط دانشمندان دانشگاه بازل سوئیس انجام شد و شامل ۳۲ نفر از افراد آزمایشی بود. بیست و هشت نفر از آن‌ها مرد بودند و همه‌ی افراد دارای اضافه وزن و شاخص توده بدنی بین ۲۸ تا ۲۹ بودند. در ابتدای مطالعه، آمادگی قلبی تنفسی هر فرد با استفاده از آزمایش ظرفیت جذب اکسیژن (VO2)، اندازه‌گیری شد؛ هدف از انجام این آزمایش ورودی، ارزیابی توانایی بدن هر فرد برای جذب و استفاده از اکسیژن است.

دوچرخه برقی فالکو

هفده نفر از شرکت‌کنندگان با دوچرخه برقی و ۱۵ نفر دیگر با دوچرخه معمولی به طور منظم تمرینات روزانه خود را آغاز کردند. از همه شرکت‌کنندگان خواسته شد که حداقل به مدت سه روز در هفته، مسافتی حدود حداکثر ۶ کیلومتر را در یک دوره چهار هفته‌ای دوچرخه‌سواری کنند. برخی از دوچرخه‌سواران با دستگاه‌های GPS مجهز شدند و همه آن‌ها با سرعت دلخواه به تمرینات خود طی چهار هفته ادامه دادند.

پس از پایان مدت زمان چهار هفته‌ای برای دوچرخه‌سواری، آزمایش جدید قلبی تنفسی VO2 نشان داد که سطح آمادگی هر دو گروه به طور معنی‌داری و با مقادیر مشابه بهبود یافته است. دوچرخه‌سوارانی که در گروه دوچرخه الكتريكی قرار داشتند، با سرعت متوسط بالاتری به تمرینات می‌پرداختند و به صورت روزانه از شيب تندتری عبور می‌كردند.

 

Electric Bike Startup

پروفسور آرنو اشمیت تروکساس از دانشگاه بازل سوئیس گفت:

این مطالعه نشان می‌دهد که دوچرخه برقی می‌تواند به افزایش انگیزه و کاهش وزن اضافی کمک کند؛ علاوه بر این، افراد مسن‌ می‌توانند با تمرین و استفاده مداوم از دوچرخه برقی، سلامت خود را تضمین کنند. افرادی که به طور مداوم از دوچرخه الکتریکی استفاده می‌کنند، نه تنها آمادگی قلبی تنفسی خوبی خواهند داشت؛ بلکه این دستگاه می‌تواند به تنظیم فشار خون، سوخت‌وساز چربی و آسایش ذهنی آن‌ها کمک شایانی کند.

نتایج این مطالعه اخیرا به صورت مقاله‌ای مفصل در مجله پزشکی در ورزش (sport medicine) منتشر شده است.

 
 

منبع: زومیت