سازمان بین‌المللی مرتبط با تولیدات خودرویی و موتوری جهان، ایران را در سال ۲۰۱۷ ازنظر میزان تولید خودرو، جز ۲۰ کشور اول دنیا و در جایگاه شانزدهم قرار داده است.

در سال ۲۰۱۷، ایران درمجموع با تولید ۱,۵۱۵,۳۹۶ دستگاه خودرو و با ۱۸.۱۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به این جایگاه دست‌یافته است. رتبه‌بندی که کشور چین با تولید ۲۹,۰۱۵,۴۳۴ دستگاه خودرو، توانست رتبه اول جهان را از آن خود کند.

البته این افزایش تولید خودرو در سال ۲۰۱۷ به خاطر برجام و امضای ۶ قرارداد مهم شرکت‌های خودروسازی و سازمان‌های وابسته بوده که باعث تولیدات بیشتر خودرو در ایران شده بود. قراردادهایی که در این روزها تنها نامی از آن‌ها بیشتر باقی نمانده است.

همچنین در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۷ و بر اساس گزارش گمرک ایران، تعداد ۶۶,۱۹۶ دستگاه خودرو به داخل کشور و باارزش ۱.۷۵۶ میلیارد دلار وارد کشور شده است.

 

 

منبع: چرخان