لیست قیمت جک

در جدول زیر، لیست قیمت انواع خودرو جک  در ایران مانند قیمت S5، J5 و …  قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع جک در کشورمان آشنا شوید.

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک JAC
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
جک J5گیربکس دستیافزایش قیمت۵۳.۹۰۰.۰۰۰۷۵.۱۰۰.۰۰۰۲۲ مرداد ۹۷ 
جک J5گیربکس اتوماتیکافزایش قیمت۶۲.۹۰۰.۰۰۰۸۵.۰۰۰.۰۰۰۲۲ مرداد ۹۷ 
جک S5گیربکس اتوماتیکافزایش قیمت۱۲۳.۵۰۰.۰۰۰۱۶۴.۹۰۰.۰۰۰۲۲ مرداد ۹۷ 
جک S5گیربکس دستیافزایش قیمت۱۳۷.۹۰۰.۰۰۰۲۲ مرداد ۹۷ 

 

 

منبع: چرخان