شرکت سایپا در نظر دارد دور جدید پیش فروش محصولاتشرا در ساعت ده صبح فعال کند. در این شرایط مشتریان می توانند خودروهای پراید 131 ، پراید 132 و ساینا را با زمان تحویل دی، بهمن و اسفند پیش خرید کنند. در ادامه می توانید جدول این شرایط را مشاهده نمایید:
 

پیش فروش محصولات سایپا

 

 

منبع: خودرو بانک